امضای تفاهم نامه چهارجانبه توسعه فناوری‌های هوشمندسازی در بخش معدن

به گزارش ایرنا ازوزارت صنعت، معدن و تجارت، تفاهم نامه چهارجانبه توسعه فناوری‌های هوشمندسازی در بخش معدن و صنایع معدنی به عنوان یکی از مهمترین برنامه‌های توسعه دانش بنیان در این بخش بین ایمیدرو، ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال، معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت امضا شد.
موضوع این تفاهم‌نامه، همکاری و تعامل مؤثر طرف‌ها با اولویت همه محورهای مورد تفاهم به‌ویژه تحقق شعار سال «تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین»، تحقق سند تحول دولت مردمی، ارتقای صنایع معدنی کشور در حوزه فناوری‌های هوشمندسازی با رویکرد افزایش بهره‌وری، رقابت‌پذیری و تاب‌آوری اقتصاد کشور است.
بخشی از زمینه‌های همکاری و هم‌افزایی شامل «تعریف و راهبری کنسرسیوم‌های تحقیق و توسعه بزرگ مشترک میان بنگاه ها و صنایع بزرگ معدنی دارای توانمندی تحقیق و توسعه و شرکت ‌های دانش بنیان»، «احصای نیازهای تجمیعی فناورانه بنگاه ‌ها و صنایع معدنی برای ایجاد بازار مقیاس‌بزرگ برای شرکت های دانش بنیان» و «تضمین ریسک بنگاه‌ها و صنایع بزرگ معدنی در همکاری با شرکت‌های دانش بنیان» است.
همچنین، «تضمین خرید فناوری‌های پرریسک در حال توسعه»، «تعریف بسته های تشویقی معنادار برای بنگاه ها و صنایع بزرگ معدنی برای ترغیب آنها به پذیرش فناوری های نوین» و «تاسیس مراکز فناوری صنعتی در حوزه های لبه فناوری با هدف اجرای تحقیق و توسعه مشترک میان واحدهای تحقیق و توسعه بنگاه ها و صنایع بزرگ معدنی، شرکت های دانش بنیان و دانشکده های قطب»، بخش دیگری از این زمینه های همکاری است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84855339/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4