امسال بیش از ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید خواهیم کرد/ عرضه هفت محصول جدید در سال جاری


تهران- ایرنا- مدیرعامل سایپا از برنامه‌ریزی برای تولید بیش از ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال جاری از سوی این گروه خودروسازی و عرضه هفت محصول جدید به بازار خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85099225/%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B7%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA