امارات در سال گذشته چه محصولاتی به ایران فروخت؟

در این میان امارات با رقمی بالغ بر ۱۸ میلیارد و ۳۹۵ میلیون دلار و سهمی حدود ۳۰.۸۳ درصدی، بزرگترین وارد کننده محصولات مختلف در سال گذشته به ایران بوده است.

پس از این محصولات نوبت به انواع ماشین‌های صنعتی و خانگی و اجزا و قطعات آن‌ها بر می گردد که در سال گذشته بیش از یک میلیارد دلار از این محصولات در ردیف‌های مختلف به کشور وارد شده است.

بررسی جزئیات واردات محصولات مختلف از امارات به ایران به عنوان بزرگترین وارد کننده در سال گذشته نشان می‌دهد که انواع گوشی‌های تلفن همراه، ذرت دامی، دانه سویا و انواع ماشین های صنعتی خانگی و اجزا و قطعات آنها عمده ترین کالاهایی بودند که از این کشور به ایران وارد شده است.

در رتبه‌های بعدی می‌توان به محصولات دیگری از جمله شکر، کنجاله سویا، گندم معمولی، انواع روغن خام و روغن نارگیل، سویا، کنجد، پالم، آفتابگردان و غیره، انواع کاغذ روزنامه، کاغذ سیگار و سایر کاغذها، انواع پارچه، نخ و پنبه و غیره اشاره کرد.

گرچه تنوع و تعدد کالاهای وارداتی به ایران از امارات بسیار زیاد و البته در برخی موارد مبهم است اما بر اساس اطلاعات گمرک و آنچه در جدول جزئیات واردات ۱۲ ماه سال گذشته ذکر شده، سومین رتبه در این میان به دانه سویا برمی‌گردد که در سال گذشته بالغ بر یک و نیم میلیون تن از این محصول ارزشی بالغ بر یک میلیارد و ۲۱۱ میلیون دلار معادل بیش از ۲۴ هزار میلیارد تومان از این کشور به ایران وارد شده است.

به گزارش ایسنا، طبق آمارهای رسمی منتشر شده از سوی گمرک، در ۱۲ ماه سال گذشته میزان واردات کشور در سال گذشته بالغ بر ۳۷ میلیون تن و بیش از ۵۹ میلیارد دلار بوده است که با کاهش حدود ۱۰ درصدی در وزن و افزایش ۱۲.۵ درصدی در ارزش دلاری مواجه شده است.

نگاهی به جزییات واردات امارات به ایران نشان می‌دهد که انواع گوشی‌های تلفن همراه هوشمند و قطعات آن‌ها در صدر کالاهای وارداتی از امارات به ایران بوده است که به بیش از دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار معادل ۶۲ هزار و ۷۱۹ میلیارد تومان می‌رسد.

پس از آن می‌توان به واردات بیش از پنج میلیون تنی ذرت دامی به کشور از امارات اشاره کرد که ارزش دلاری آن بالغ بر دو میلیارد و ۱۱۱ میلیون دلار معادل بیش از ۴۳ هزار میلیارد تومان است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402020300903/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DA%86%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AE%D8%AA