الگویی برای حضور دانش‌بنیان‌ها در توسعه زنجیره معدن تدوین می‌شود


تهران- ایرنا- معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تدوین الگویی با همکاری نهادها و استفاده از توان بنگاه های بزرگ برای حضور شرکت‌های دانش بنیان در توسعه زنجیره بخش معدن و صنایع معدنی (اکتشاف، استخراج و فرآوری) در دست اقدام است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85031658/%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF