الزام مراجعه به نمایندگی به منظور فعال‌سازی گارانتی خودرو حذف شد


تهران- ایرنا- وزارت صنعت، معدن و تجارت، الزام مراجعه مشتری به نمایندگی شرکت عرضه کننده خودرو حداکثر در مدت پنج ماه از تاریخ تحویل و با دست‌کم یک‌هزار کیلومتر کارکرد به منظور فعال سازی گارانتی را حذف کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84972759/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AD%D8%B0%D9%81