اقدامان فاطمی امین موجب تحولی در صنعت نوشت‌افزار شد


تهران- ایرنا- انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان نوشت‌افزار کشور در نامه‌ای خطاب به رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خواستار ادامه حضور سید رضا فاطمی امین به‌ عنوان وزیر صمت شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85089292/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF