اقدامات موثر فاطمی امین؛ از تحویل خودروهای ناقص کف پارکینگ تا راه اندازی کارخانجات تعطیل


تهران- ایرنا- جمع‌آوری ۱۷۰ هزار خودروی ناقص در کف پارکینگ‌ها، ایجاد سامانه یکپارچه تخصیص خودرو به جای قرعه‌کشی و راه‌اندازی برخی از کارخانه‌های تعطیل شده را می‌توان از اقدامات موثر وزیر صمت دانست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85088779/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5-%DA%A9%D9%81-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%A7