اقدامات مثبت جهاددانشگاهی برای تبدیل گلستان به قطب گیاهان دارویی

به گزارش ایسنا، جهاد دانشگاهی گلستان بر اساس آمایش سرزمینی و با رویکرد حل مسئله اقدام به راه‌اندازی دهکده گیاهان دارویی کرده است.

اقدامات مثبت جهاددانشگاهی برای تبدیل گلستان به قطب گیاهان دارویی

این دهکده با هدف تکمیل زنجیره ارزش گیاهان دارویی تصویب و به مرحله اجرا رسیده و اقدامات آن از تحقیقات بازار آغاز شده و تا تولید نشاء، عقد قرارداد با کشاورز، خرید و فرآوری محصول و عرضه آن در بازار و قرارگیری آن در مسیر صادرات ادامه خواهد داشت.


منبع: https://www.isna.ir/news/1401112921808/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%A8-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C

ایسنا/گلستان محمد برزعلی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان با اشاره به اقدامات مثبت جهاددانشگاهی استان در دهکده گیاهان دارویی گالیکش، گفت: امیدوارم با فعالیت‌های موثر جهاد دانشگاهی، استان گلستان در زمینه توسعه گیاهان دارویی و صنایع تکمیلی و تبدیلی این حوزه به وضعیت مطلوب برسد.