اقدامات ایمیدرو برای راه اندازی پروژه‌های معدن/ سه طرح "فولادسازی" به تولید می‌رسند


تهران- ایرنا- رئیس هیات عامل ایمیدرو گفت: تکمیل ۳ طرح فولادسازی در سال ۱۴۰۲ شامل تولید نخستین ذوب فولاد سفیددشت، نی ریز و قائنات در شمار برنامه‌های ویژه امسال قرار دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85148319/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C