اقتصاد فرانسه رنگ پراند – ایسنا

به گزارش ایسنا، شاخص مدیران خرید اس‌اندپی گلوبال در ماه آوریل از ۴۷.۳ در ماه مارس به ۴۵.۶ واحد کاهش یافت. ارقام زیر ۵۰ نشان‌دهنده انقباض در فعالیت و بالاتر از آن نشان‌دهنده رشد است. در حالی که بخش خدمات فرانسه در سال جاری رشد نشان داده اما بخش تولید به طور مداوم ضعیف بوده است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402021710212/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF

نورمن لیبکه، اقتصاددان در بانک تجاری هامبورگ گفت که تولید در آوریل به شدت کاهش یافت. شرکت‌های مورد بررسی کاهش تولید را به دلیل تقاضای ضعیف مشتریان نسبت دادند. علاوه بر این، اعتراضات برای اصلاحات بازنشستگی، دلیل دیگری برای کاهش تولید ذکر شد.

بر اساس گزارش رویترز، امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه در ماه آوریل، لایحه‌ای را برای افزایش تدریجی سن بازنشستگی دولتی از ۶۲ سال به ۶۴ سال امضا کرد اما اعتراضات ادامه دارد.

نظرسنجی نشان داد که بخش تولید فرانسه در ماه آوریل با کاهش سفارشات جدید و تأثیر اعتراضات برای افزایش سن بازنشستگی، کاهش بیشتری داشت.