افول پیش‌بینی رشد اقتصادی دومین اقتصاد جهان

منابع دخیل در بحث‌های سیاستی گفتند که چین در سال جاری محرک‌های بیشتری را برای حمایت از اقتصاد کند اعمال خواهد کرد.

موسسه اس اند پی، اولین آژانس بین‌المللی اعتباری بزرگ است که پیش‌بینی‌های خود را برای اقتصاد چین در سال جاری کاهش داد، اگرچه چندین بانک بزرگ نیز از جمله گلدمن ساکس برآوردهای خود را در این ماه کاهش دادند.

به گزارش ایسنا به نقل از بیزنس، اس اند پی گلوبال اعلام کرد که پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی ۲۰۲۳ چین را کاهش داده است زیرا داده‌های ماه مه نشان داد که بهبود اقتصادی پس از کووید در دومین اقتصاد بزرگ جهان در حال تزلزل است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402040502470/%D8%A7%D9%81%D9%88%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86

اس اند پی گلوبال، پیش‌بینی رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۲۳ را از ۵.۵ درصد به ۵.۲ درصد کاهش داد.

گلدمن ساکس پیش‌بینی خود را از ۶ درصد به ۵.۴ درصد کاهش داد و به ضعف مداوم اطمینان و مشکلات بازار املاک به عنوان موردی قوی‌تر از حد انتظار اشاره کرد.

اقتصاد چین در ماه مه با کاهش بیشتر سرمایه‌گذاری در بازار املاک، تولید صنعتی و رشد خرده‌فروشی پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی خود را از بین برد و این انتظارات را افزایش داد که پکن باید اقدامات بیشتری برای تقویت بهبودی متزلزل پس از همه‌گیری انجام دهد.

در یادداشت تحقیقاتی این موسسه آمده است: «ما پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی ۲۰۲۳ خود را از ۵.۵ درصد به ۵.۲ درصد کاهش دادیم و بهبود چین باید ادامه یابد اما این تداوم با سرعتی نابرابر، با عقب‌ماندگی سرمایه‌گذاری و صنعت است».