افول رشد اقتصادی روسیه – ایسنا

روستات افزود که مخارج مصرف نهایی ۰.۳ درصد، تشکیل سرمایه ناخالص ۴.۹ درصد، صادرات ۱۳.۹ درصد و واردات ۱۵ درصد در دوره ۱۲ ماهه کاهش یافته است.

شاخص حجم فیزیکی تولید ناخالص داخلی در مقایسه با سال ۲۰۲۱ به ۹۷.۹ درصد رسید.

اقتصاد روسیه در سال ۲۰۲۲ به میزان ۲.۱ درصد کاهش یافت.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402011908942/%D8%A7%D9%81%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87

بر اساس بخش‌ها، بیشترین کاهش در بخش عمده‌فروشی و خرده‌فروشی ثبت شد که ۱۲.۷ درصد کاهش یافت.

به گزارش ایسنا , به نقل از اکونومی، اداره آمار روسیه روستات در دومین تخمین سالانه خود اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی روسیه در سال ۲۰۲۲ به میزان ۲.۱ درصد کاهش یافت.

از سوی دیگر بیشترین رشد با ۶.۷ درصد در بخش کشاورزی، جنگلداری، شکار، ماهیگیری و پرورش ماهی مشاهده شد.

این مرکز در بیانیه‌ای اعلام کرد که حجم تولید ناخالص داخلی روسیه برای سال ۲۰۲۲ با قیمت‌های فعلی به ۱۵۳۴۳۵.۲ میلیارد روبل رسید.