افزایش ۹ برابری جذب سرمایه‌گذاری صنعتی در هرمزگان


بندرعباس – ایرنا – استاندار هرمزگان با اشاره به افزایش ۹ برابری جذب سرمایه‌گذاری صنعتی در این ستان، گفت: سال ۱۴۰۱ استان هرمزگان رشد ۶.۵ درصدی را تجربه کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85062166/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86