افزایش ۳ تا ۱۶ درصدی مصرف فولاد در کشور

در مدت مذکور سال جاری، تولید محصولات فولادی پنج میلیون و ۶۷۳ هزار تن ثبت شده که پنج میلیون و ۲۲۱ هزار تن آن به مصرف داخلی اختصاص یافته است و بدین ترتیب نسبت به مصرف ظاهری آن در سه ماه نخست سال ۱۴۰۰ که چهار میلیون و ۶۷۲ هزار تن بوده، ۱۲ درصد افزایش مصرف را رقم زده است.

طبق آمار، در مجموع سه ماهه اول امسال، همگام با افزایش تولید فولاد، بخش قابل توجه این تولید صرف مصارف داخلی شده است و بخش کمتر به صادرات اختصاص یافته است؛ بر این اساس میزان آن نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد سه الی ۱۶ درصدی را تجربه کرده است.

در سه ماهه ابتدایی سال جاری دو میلیون و ۶۶۱ هزار تن مقاطع طویل فولادی در داخل مصرف شده است که نسبت به مصرف ظاهری آن در مدت مشابه سال گذشته معادل دو میلیون و ۳۳۴ هزار تن، ۱۴ درصد بیشتر شده است. در این مدت سه میلیون و ۱۵۲ هزار تن مقاطع طویل فولادی شامل تیرآهن، میلگرد، نبشی، ناودانی و… تولید شده است.

از ابتدای فروردین ماه تا پایان خرداد ۱۴۰۱ در مجموع هشت میلیون و ۵۷۵ هزار تن شمش فولاد (فولاد میانی) تولید شده که از این میزان با رشد سه درصدی نسبت به مصرف شمش در سه ماهه ابتدایی سال گذشته (شش میلیون و ۴۵۷ هزار تن) به شش میلیون و ۶۷۲ هزار تن برای مصراف داخلی رسیده و کمترین میزان رشد مصرف را داشته است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401051611778/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B3-%D8%AA%D8%A7-%DB%B1%DB%B6-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

بر اساس آمار بیشترین رشد مصرف ظاهری فولادی‌ها در این مقایسه آماری متعلق به آهن اسفنجی است که با افزایش ۱۶ درصدی، در مجموع سه ماهه سال ١۴٠۱ به ۹ میلیون و ۸۲۲ هزار تن رسیده است. میزان مصرف ظاهری این محصول معدنی در مدت مشابه سال گذشته هشت میلیون و ۷۶۵ هزار تن ثبت شده است.

پس از آن طی سه ماهه ابتدایی امسال از دو میلیون و ۵۲۱ هزار تن مجموع مقاطع تخت فولادی تولیدی، دو میلیون و ۴۸۹ هزار تن در داخل مصرف شده که نسبت به دو میلیون و ۳۳۸ هزار تن مصرفی در سه ماهه ابتدایی سال گذشته شش درصد بیشتر است.

به گزارش ایسنا، بر اساس آماری که توسط انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در اختیار ایسنا قرار گرفته، از ابتدای سال جاری تا پایان خرداد ماه  بالغ ۲۹ میلیون تن از انواع اقلام فولادی در کشور تولید شده است که از این میزان ۳.۲ میلیون تن صادر و الباقی صرف مصارف داخلی شده است. بر این اساس مصرف ظاهری فولاد کشور در این مدت نسبت به سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ رشد بیش از ۹ درصدی داشته است.