افزایش ۲ تا ۳ برابری قیمت برخی لوازم خانگی داخلی نسبت به قیمت جهانی محصولات صحت ندارد


تهران- ایرنا- انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در بیانیه‌ای اعلام‌کرد: شائبة افزایش ۲ تا سه برابری قیمت برخی محصولات لوازم خانگی داخلی نسبت به قیمت جهانی محصولات مشابه برندهای خارجی صحت ندارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85117951/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B2-%D8%AA%D8%A7-%DB%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA