افزایش ۱۰ درصدی تجارت ایران در سال جاریمبادلات تجاری کشور در هفت ماهه سال جاری نشان می‌دهد که میزان این مبادلات جمعا ۶۰ میلیارد و ۱۳۰ میلیون دلار بوده که افزایش ۱۰ درصدی داشته است، این در حالی است که وزن مبادلات با کاهشی ۱۷.۶ درصدی به ۸۱ میلیون و ۳۰ هزار تن رسیده است.

به گزارش ایسنا، ایران در هفت ماهه گذشته به طور کلی ۲۸.۴ میلیارد دلار به میزان ۶۱.۳ میلیون تن صادرات داشته است. سهم عمده این صادرات نصیب کشور چین شده است؛ به طوری که میزان صادرات به این کشور ۹.۲ میلیارد دلار بوده است.

طبق اعلام گمرک، چهار کشور دیگر که به صورت عمده مقصد صادرات ایران بودند؛ ترکیه، عراق، امارت و هند.

در این میان، ایران به عراق چهار میلیارد دلار، به امارات ۳.۵ میلیارد دلار، به ترکیه سه میلیارد دلار و به هند ۱.۱ میلیارد دلار کالا صادر کرده است.

کاهش ۱۵.۷ درصدی واردات

در مقابل، ایران از پنج کشور امارات، چین، ترکیه، هند و آلمان بیشترین واردات را داشته است؛ به طوری که در هفت ماهه گذشته ۹.۴ میلیارد دلار از امارات، ۸.۳ میلیارد دلار از چین، ۳.۲ میلیارد دلار از ترکیه، ۱.۷ میلیارد دلار از هند و ۹۹۱ میلیون دلار از آلمان کالا وارد کرده است.

براین اساس، به طور کلی میزان واردات ایران در بازه زمانی مذکور با ۱۴ درصد افزایش، ۳۱.۷ میلیارد دلار به میزان ۱۹.۷ تن بوده که ۱۵.۷ درصد کاهش داشته است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401082215203/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B1%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C