افزایش گازبها طبق قانون و مصوبه مجلس شورای اسلامی است

به گزارش ایسنا، مسلم رحمانی در این باره توضیح داد: اصلاح تعرفه گازبهای بخش خانگی به‌عنوان وظیفه محوله از سوی مجلس به دولت و با هدف مدیریت مصرف گاز و کمک به اقشار توانخواه در سازمان‌های بهزیستی و کمیته امداد انجام شده است.
وی ادامه داد: بر اساس بند «ک» تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۱، گازبهای مشترکان زیر پوشش نهادهای حمایتی و بهزیستی که الگوی مصرف را رعایت می‌کنند، رایگان و تأمین اعتبار این طرح از محل افزایش قیمت گازبهای مشترکان پرمصرف است.
مدیر امور هماهنگی گازرسانی شرکت ملی گاز ایران درباره اعمال تخفیف ۷۰ درصدی در قبوض جدید گاز گفت: بر اساس مصوبه هیئت وزیران مورخ ۱۶ بهمن ۱۴۰۱، به دلیل شدت برودت دما در زمستان امسال که گستردگی و ماندگاری بی‌سابقه‌ای داشت، مقرر شد رشد تعرفه‌های مندرج در جدول دوره سرد سال خانگی نسبت به تعرفه‌های پیش از مصوبه، ۷۰ درصد تا سقف تعیین‌شده کاهش یابد.
رحمانی افزود: این نکته نیز باید مدنظر باشد که دوره اعمال این تخفیف ۷۰ درصدی تا پایان سال ۱۴۰۱ خواهد بود و گازبهای مشترکان از  ابتدای سال ۱۴۰۲ با تعرفه‌های جدید اعمال می‌شود.
وی در پایان با اشاره به مبلغ بالای گازبها برای برخی مشترکان با توجه به مصوبه دولت و بر اساس تعرفه‌های جدید، تأکید کرد: با وجود اعمال تعرفه‌های جدید و سرمای کم‌سابقه زمستان امسال، تنها ۲.۷ درصد مشترکان که حدود ۱۰ درصد از کل مصارف بخش خانگی را به خود اختصاص داده‌اند، در محدوده بسیار پرمصرف قرار گرفته‌اند؛ با این حال این تعداد از مشترکان نیز در قبض‌های خود، مشمول تخفیف ۷۰ درصدی شده‌اند.
انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401121511511/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AAمدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران گفت: شرکت ملی گاز براساس بند «م» تبصره یک و بند «ک» تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۱ مصوب مجلس شورای اسلامی به‌عنوان یکی از دستگاه‌های زیرمجموعه دولت از ۱۶ آذرماه امسال مکلف شد الگوی مصرف گاز برای اقلیم‌های مختلف را اصلاح و گازبهای مشترکان را طبق تعرفه‌های جدید محاسبه کند؛ لذا اعمال تعرفه‌های جدید در قبوض مشترکان به منزله عمل به مُر قانون و مصوبه مجلس است.