افزایش همکاری های دو جانبه با روسیه و پاکستان

آنها بر ضرورت پیگیری موضوعات همکاری‌های فیمابین تأکید کردند.

وزیر نفت به‌ صورت تلفنی با معاون نخست ‌وزیر روسیه و وزیر مشاور نفت پاکستان گفت‌وگوکرد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401090301895/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

به گزارش ایسنا، جواد اوجی در تماس تلفنی با الکساندر نواک،  معاون نخست وزیر روسیه و  مصدق مسعودملک،  وزیر مشاور امور نفت پاکستان درباره محورهای همکاری دوجانبه گفت‌وگو کرد.