افزایش قیمت خودرو اعمال شود/ لزوم زبان واحد دستگاه‌های متولی


تهران- ایرنا- یک کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه قیمت کارخانه‌ای خودروها پس از چند سال باید افزایش یابد، گفت: اینکه این افزایش نرخ‌ها از سوی وزارت صمت یا شورای رقابت اعلام شود مهم نیست، بلکه مردم انتظار دارند یک زبان واحد از سوی متولیان امر در این زمینه شاهد باشیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85077770/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C