افزایش ظرفیت نهالستان‌ها تا ۲۵۰ میلیون نهال برای سال آینده

وی ادامه داد: در همین راستا نهالستان ها به روز و احیا شده و در حال توسعه آن هستند. از سال آینده ما روی مرز ۲۵۰ میلیون نهال خواهیم بود و ظرف ۴ سال یک میلیارد نهال را خواهیم کاشت. شک ندارم با ظرفیتی که در مردم وجود دارد حتما اگر جلوتر برویم در این عدد بازنگری خواهیم کرد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه در حالت عادی ظرفیت نهالستان‌های ما ۴۰ میلیون نهال در سال است، در خصوص دستور رئیس جمهوری برای پویش کاشت یک میلیارد نهال، گفت: نهالستان‌ها به روز و احیا شده و در حال توسعه اند. از سال آینده ما روی مرز ۲۵۰ میلیون نهال خواهیم بود و ظرف ۴ سال یک میلیارد نهال را خواهیم کاشت.

وزیر جهاد کشاورزی همچنین این را هم گفت که به “بذرکاری” نیز در پویش کاشت یک میلیارد نهال توجه شده است.

به گزارش ایسنا، سید جواد ساداتی نژاد در ششمین جشنواره ملی “روز جنگلبان و جان‌نثاران منابع طبیعی”، با اشاره به دستور رئیس جمهوری برای پویش کاشت یک میلیارد نهال، اظهار کرد: ظرفیت نهالستان‌های ما در حالت معمولی۴۰ میلیون نهال در سال است اما این ظرفیت تا ۴۰۰ میلیون نهال در سال می‌تواند افزایش پیدا کند.

به گزارش ایسنا، وزیر جهاد کشاورزی در پایان سخنان خود به عباسعلی نوبخت رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور دستور پیگیری مطالبات مطرح شده از سوی جنگلبانان در این جشنواره را داد.

وی تصریح کرد: نهال هایی قرار است در پویش یاد شده کاشت شوند یا نیاز به آب ندارند و یا در مناطقی کاشته می‌شوند که از پساب ها و آب‌های غیر متعارف استفاده می‌کنند.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه تمام کشورها برای حفظ محیط زیست و منابع طبیعی خود یک رسالتی را تعریف کرده‌اند، توضیح داد: در همین راستا کنوانسیون تغییر اقلیم در دنیا تشکیل شده است. مثل تمام کشورها ما نیز جزو کشورهای تولید کننده کربن هستیم. لذا از این رو کشورها در تلاش برای کاشت نهال و درخت هستند. به دستور رئیس جمهوری پویش کاشت یک میلیارد درخت در ایران را امسال از هفته منابع طبیعی شروع می‌کنیم.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401102718808/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B5%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87

به گفته ساداتی نژاد، برای اجرای پویش یاد شده سامانه‌ای طراحی خواهد شد تا کاشت نهال توسط مردم به طور شفاف ثبت و قابل رویت باشد و اینگونه نهال‌های کاشته شده با استفاده از جی پی اس بر روی نقشه ایران خواهد نشست.

ساداتی نژاد همچینن در پاسخ به مطالبه جنگلبانان حاضر در این جشنواره در خصوص تبدیل وضعیت نیروها، گفت: در خصوص تبدیل وضعیت و استخدام نیروها باید بگویم کارهای قریب به ۸۰۰ نفر انجام شده و این عزیزان به جمع جنگلبانان اضافه خواهند شد اما در خصوص باقی افراد نیز پیگیر خواهیم بود.