افزایش تولید با مهار تورم امکانپذیر است/ رشد ۲۵ درصدی تولید تلویزیون


تهران- ایرنا- دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری کشور گفت: کنترل سرچشمه‌های اصلی افزایش تورم، شرایط را برای بهبود فضای کسب و کار و افزایش تولید فراهم می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85073472/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B2%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86