افت ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت‌ خودرو/ رکود در بازار با وجود ریزش قیمت‌ها


تهران- ایرنا- رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی پایتخت گفت که از ابتدای اردیبهشت تا امروز شاهد افت ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت انواع خودروهای داخلی و مونتاژی هستیم، با این وجود خریداری وجود ندارد و بازار همچنان در رکود است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85104381/%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DB%B1%DB%B0-%D8%AA%D8%A7-%DB%B1%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7