افت قیمت خودروها در بازار بین ۲۶ تا ۹۵ میلیون تومان


تهران- ایرنا- بازار خودرو در هفته جاری با اعلام نوبت دهی به متقاضیان طرح یکپارچه خودرو با روند ریزشی همراه شد به طوری که قیمت خودروهای داخلی بین ۱۰ تا ۲۶ میلیون تومان کاهش را ثبت کردند و در خودورهای مونتاژی نیز از ۳۰ تا ۹۵ میلیون تومان افت داشتند که این امر سبب عقب نشینی خریداران شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85085474/%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%DB%B2%DB%B6-%D8%AA%D8%A7-%DB%B9%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86