افتخار مجلس؛ قوانین جهش تولید مسکن و اخذ مالیات از خانه‌های خالی

وی در ادامه اظهار کرد: یکی از دلایل عدم اجرای قانون جهش تولید مسکن عدم همکاری بانک‌ها در ارائه تسهیلات و عدم تخصیص منابع پیش بینی شده از سوی سازمان برنامه و بودجه است. یکی دیگر از نقاط قوت مجلس یازدهم بحث شفافیت است. از سوی دیگر از مجلس یازدهم می توان با عنوان مجلس انقلابی یاد کرد؛ چراکه این مجلس بر روی مسائلی دست گذاشته و به حوزه هایی ورود داشته است که در زندگی مردم تاثیر مستقیم داشته است.

نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس تصریح کرد: از سوی دیگر قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از دیگر قوانینی است که می توان به عنوان افتخار مجلس یازدهم از آن یاد کرد. مجلس یازدهم در طول این مدت سعی کرده تا در زندگی مردم اثر گذار واقع شود البته نقاط ضعفی نیز وجود دارد که در ادامه راه باید بر روی آنها تمرکز شود.

یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تصویب قوانین جهش تولید مسکن و اخذ مالیات از خانه‌های خالی جزو نقاط عطف عملکرد مجلس یازدهم به شمار می‌رود اما با کارشکنی‌ها در بدنه اجرایی دولت این قوانین بر روی زمین مانده است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401090805347/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C

کمال حسین پور در گفت وگو با ایسنا با اشاره به عملکرد مجلس یازدهم در آستانه روز مجلس بیان کرد:  مجلس وظیفه قانون گذاری و نظارت بر امور را بر عهده دارد. قانون جهش تولید مسکن و قانون اخذ مالیات از خانه های خالی  از بهترین قوانینی به شمار می روند که در مجلس یازدهم به تصویب رسیدند، اما متاسفانه دولت در عملکرد این دو قانون آنطور که باید و شاید موفق نبوده و امروز این دو قانون بر زمین مانده است.