افتتاح کارخانه کنسانتره آهن زیرکوه با مشارکت سرمایه‌گذار خارجی


بیرجند – ایرنا – کارخانه کنسانتره آهن با مشارکت سرمایه‌گذاران ایران و چین در چهارمین روز دهه فجر با حضور استاندار خراسان جنوبی در شهرستان زیرکوه به بهره‌برداری رسید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85019195/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C