افتتاح خط تولید شرکت خودروسازان دیزلی آذربایجان با حضور رئیس جمهور/اشتغالزایی برای ۵۰۰ نفر


تبریز – ایرنا – خط تولید شرکت خودروسازان دیزلی آذربایجان متعلق به شرکت تراکتورسازی ایران روز پنجشنبه با حضور رئیس جمهور به بهره‌برداری رسید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85134155/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%AE%D8%B7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%B2%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3