اعلام حمایت انجمن ملی صنعت پخش ایران از وزیر صمت


تهران- ایرنا- انجمن ملی صنعت پخش ایران با ارسال نامه ای خطاب به محمد باقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی از فعالیت‌های سید رضا فاطمی امین وزیر صمت در حمایت از صنایع قدردانی کرد و خواستار ادامه فعالیت وی در این مسند شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85096248/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%BE%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA