اعلام آمادگی ایران و چک برای تعمیق روابط اقتصادی با تکیه بر ظرفیت‌های صنایع کوچک


تهران- ایرنا- در ارتباط تصویری برخط معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان با رئیس سازمان صنایع کوچک و صنایع دستی جمهوری چک، بر آمادگی دو کشور برای تعمیق روابط اقتصادی با تکیه بر ظرفیت‌های بنگاههای کوچک و متوسط (SME) تاکید شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85044016/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D9%82-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C