اعضای نهمین دوره هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان انتخاب شدند


تهران- ایرنا- اعضای جدید هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو کشور انتخاب شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85008534/%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF