اعتبار امسال طرح‌های مقابله با ریزگردها تاکنون ابلاغ نشده است

وی افزود: سال گذشته برای اجرای طرح مبارزه با ریزگردها ۸۰ میلیارد تومان تخصیص به خوزستان داده شد که بخشی از آن از محل منابع ملی، هدفمندی یارانه‌ها و بخشی نیز اعتبارات استانی بود که این اعتبار در بحث‌های مراقبت، آبیاری، نگهداری و دیگر اقدامات مورد نیز برای مهار این پدیده در استان هزینه شد.

سجادی ادامه داد: البته این عدد مربوط به سال‌های گذشته است و با توجه به نرخ‌های جدید قطعا نیازمند اعتباراتی بیشتر از ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل طرح هستیم.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401072010227/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان گفت: تا پایان شهریورماه امسال از اعتبارات سال ۱۴۰۰ برای اجرای طرح‌ها هزینه شده است و اکنون منتظر هستیم تا اعتبارات سال ۱۴۰۱ برای اجرای طرح‌های مقابله با ریزگرد به خوزستان ابلاغ شود.

محمد تقی سجادی در گفت و گو با ایسنا، در خصوص جذب اعتبارات طرح‌های مقابله با ریزگردها در خوزستان اظهار کرد: اعتبارات سال ۱۴۰۱ در خصوص اجرای طرح‌های مقابله باریزگردها تاکنون ابلاغ نشده است اما براساس آنچه اعلام شده قرار است اعتباراتی برای اجرای این طرح‌ها ابلاغ شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان گفت: طبق آنچه در سال ۹۵ و ۹۶ برای طرح مقابله با ریزگردها در خوزستان به تصویب رسید، باید ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای کل طرح هزینه می‌شد که تا کنون دولت ۴۰۰ میلیارد تومان تخصیص داده است و ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان دیگر باید از سوی دولت پرداخت می‌شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان گفت: همچنین با این اعتبار تخصیص داده شده به صورت محدود و در سطحی کمتر از یک هزار هکتار نهال کاری جدید در کانون‌های ریزگرد انجام شد تا بتوانیم اقداماتی را در خصوص مقابله با ریزگردها در خوزستان اجرایی کنیم.

وی افزود: در حوزه آبیاری و مراقبت از گیاهان کشت شده در کانون ریزگردها بیشترین نیاز به اعتبارات برای فصل تابستان است و امیدواریم در اعتبارات سال ۱۴۰۱ که به تابستان ۱۴۰۲ ختم می‌شود شاهد تخصیص خوبی به استان باشیم.

ایسنا/خوزستان مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان با بیان اینکه برای توسعه طرح‌های مقابله با ریزگردها در خوزستان، نیازمند اصلاحات هستیم، گفت: اعتبارات سال ۱۴۰۱ در خصوص اجرای طرح‌های مقابله با ریزگردها تاکنون ابلاغ نشده است.

سجادی عنوان کرد: برای توسعه طرح‌های مقابله با ریزگردها در خوزستان، نیازمند یکسری اصلاحات هستیم. در این زمینه باید با مشارکت مردم و مدیریت اقدامات انجام شده شاهد نوآوری‌هایی در طرح‌های مقابله با ریزگردها در خوزستان باشیم.