اعتبار امسال طرح‌های مقابله با ریزگردها تاکنون ابلاغ نشده است

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان گفت: تا پایان شهریورماه امسال از اعتبارات سال ۱۴۰۰ برای اجرای طرح‌ها هزینه شده است و اکنون منتظر هستیم تا اعتبارات سال ۱۴۰۱ برای اجرای طرح‌های مقابله با ریزگرد به خوزستان ابلاغ شود.

وی افزود: سال گذشته برای اجرای طرح مبارزه با ریزگردها ۸۰ میلیارد تومان تخصیص به خوزستان داده شد که بخشی از آن از محل منابع ملی، هدفمندی یارانه‌ها و بخشی نیز اعتبارات استانی بود که این اعتبار در بحث‌های مراقبت، آبیاری، نگهداری و دیگر اقدامات مورد نیز برای مهار این پدیده در استان هزینه شد.

وی افزود: در حوزه آبیاری و مراقبت از گیاهان کشت شده در کانون ریزگردها بیشترین نیاز به اعتبارات برای فصل تابستان است و امیدواریم در اعتبارات سال ۱۴۰۱ که به تابستان ۱۴۰۲ ختم می‌شود شاهد تخصیص خوبی به استان باشیم.

سجادی ادامه داد: البته این عدد مربوط به سال‌های گذشته است و با توجه به نرخ‌های جدید قطعا نیازمند اعتباراتی بیشتر از ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل طرح هستیم.

ایسنا/خوزستان مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان با بیان اینکه برای توسعه طرح‌های مقابله با ریزگردها در خوزستان، نیازمند اصلاحات هستیم، گفت: اعتبارات سال ۱۴۰۱ در خصوص اجرای طرح‌های مقابله با ریزگردها تاکنون ابلاغ نشده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان گفت: همچنین با این اعتبار تخصیص داده شده به صورت محدود و در سطحی کمتر از یک هزار هکتار نهال کاری جدید در کانون‌های ریزگرد انجام شد تا بتوانیم اقداماتی را در خصوص مقابله با ریزگردها در خوزستان اجرایی کنیم.

محمد تقی سجادی در گفت و گو با ایسنا، در خصوص جذب اعتبارات طرح‌های مقابله با ریزگردها در خوزستان اظهار کرد: اعتبارات سال ۱۴۰۱ در خصوص اجرای طرح‌های مقابله باریزگردها تاکنون ابلاغ نشده است اما براساس آنچه اعلام شده قرار است اعتباراتی برای اجرای این طرح‌ها ابلاغ شود.

سجادی عنوان کرد: برای توسعه طرح‌های مقابله با ریزگردها در خوزستان، نیازمند یکسری اصلاحات هستیم. در این زمینه باید با مشارکت مردم و مدیریت اقدامات انجام شده شاهد نوآوری‌هایی در طرح‌های مقابله با ریزگردها در خوزستان باشیم.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401072010227/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان گفت: طبق آنچه در سال ۹۵ و ۹۶ برای طرح مقابله با ریزگردها در خوزستان به تصویب رسید، باید ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای کل طرح هزینه می‌شد که تا کنون دولت ۴۰۰ میلیارد تومان تخصیص داده است و ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان دیگر باید از سوی دولت پرداخت می‌شد.