اطلاعیه وزارت صمت درباره عرضه یکپارچه خودروهای داخلی بر مبنای فرآیند نوبت‌دهی


تهران- ایرنا- وزارت صنعت، معدن و تجارت اطلاعیه طرح یکپارچه عرضه خودروهای داخلی را بر مبنای فرآیند نوبت دهی منتشر و جزییات این طرح را اعلام کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85053342/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C