اصناف نقشی در گران‌فروشی کالا ندارند


تهران- ایرنا- معاون صنایع عمومی وزارت صمت در روز ملی اصناف اعلام کرد که اصناف نقشی در گران‌فروشی ندارند و اگر التهاب در بازار ایجاد شود، متضرر اصلی واحدهای صنفی هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85150000/%D8%A7%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81-%D9%86%D9%82%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF