اصلاح قیمت خودروها یک الزام است/ عدم تغییر قیمت‌ها سفته‌بازی‌ها را افزایش می‌دهد


تهران- ایرنا- عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: در صورتی که در اصلاح قیمت‌ خودروها شجاعت کافی داشته، قیمت‌ها درست و به موقع اصلاح شود و از طرفی ساختارهای تولیدی کشور به‌خوبی توسعه یابد، شاهد کاهش تدریجی مشکلات این صنعت خواهیم بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85074330/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%B3%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7