اشراف کامل علی آبادی به حوزه صنعت دغدغه‌های این حوزه را رفع خواهد کرد


تهران – ایرنا – نماینده مردم زابل و زهک در مجلس شورای اسلامی گفت: اشراف کامل وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به مسائل و دغدغه‌های این حوزه، چالش‌های آن را رفع خواهد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85138313/%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%81-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%D8%BA%D8%AF%D8%BA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF