اشتغال در معادن ۱۰۵ درصد بیشتر شد

سرمایه صرف شده به جهت عملیات اکتشاف نیز ظرف پنج ماهه سال جاری به ۹۷۷ میلیارد ریال رسیده که نسبت به ۸۱۴ میلیارد صرف شده در مدت مشابه سال گذشته، رشد بیش از ۲۰ درصدی را نشان می‌دهد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401070501909/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%DB%B1%DB%B0%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

طبق آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، طی پنج ماهه سال جاری میزان صدور پروانه اکتشاف، گواهی کشف، پروانه بهره‌برداری، میزان اشتغال در معادن به واسطه پروانه بهره‌برداری و همچنین  هزینه صرف شده به جهت عملیات اکتشاف نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایشی رقم خورده است.

طبق آمار وزارت صمت، در صدور پروانه بهره‌برداری تا پایان مرداد ماه نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰، رشد صدور مجوز مربوط به پروانه بهره‌برداری برابر ۵.۸ درصد دیده می‌شود و از ۱۹۱ فقره به ۲۰۲ فقره رسیده است.

همچنین طی پنج ماهه امسال میزان گواهی کشف معادن صادر شده ۱۸۳ فقره ثبت شده است که نسبت به ۱۷۲ فقره صادر شده در مدت مشابه سال گذشته ۶.۴ درصد رشد را تجربه کرده است.

براساس آمار وزارت صمت از عملکرد پنج ماهه امسال، مجوزهای صادره در حوزه معدن و صنایع معدنی، میزان اشتغال در معادن به واسطه پروانه بهره‌برداری و هزینه‌های صرف شده به جهت اکتشاف نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بیشتر شده است. در حالیکه پارسال، صدور مجوزها و میزان اشتغال روند کاهشی قابل توجهی نسبت به سال پیش از آن داشت.

به گزارش ایسنا، در حالیکه آخرین آمار و گزارش ارائه شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از وضعیت شاخص‌های صنعت، معدن و تجارت متعلق به یکساله ۱۴۰۰ بود، بالاخره پس از یک وقفه چهار ماهه، وزارت صمت گزارش عملکرد پنج ماهه را منتشر کرد.

در مجموع طی مدت مذکور، ۳۶۱ فقره پروانه اکتشاف صادر شده که پنج فقره بیشتر از میزان صدور آن در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۰ ( ۳۵۶ فقره) است و رشد ۱.۴ درصدی داشته است.

علاوه بر مجوزهای معدنی، میزان اشتغال به واسطه صدور پروانه‌های بهره‌برداری نیز در مدت پنج ماهه سال جاری نسبت به پنج ماهه ۱۴۰۰ رشد ۱۰۵.۵ درصدی داشته است. در حالی که از ابتدای فروردین تا پایان مرداد سال گذشته، ۱۸۰۸ نفر مشغول بوده‌اند، این تعداد در مدت مشابه سال جاری ۱۹۰۷ نفر بیشتر شده و به ۳۷۱۵ نفر رسیده است.