استیضاح وزیر صمت کنار گذاشته شود/ نمایندگان از فاطمی امین حمایت کنند


تهران- ایرنا- شرکت تعاونی سازندگان کلیشه و لیتوگراف، مهر و پلاک و چاپ اسکرین در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف ریاست مجلس شورای اسلامی، خواستار کنار گذاشتن موضوع استیضاح وزیر صمت و حمایت مجلس از فاطمی امین شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85087463/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA