استیضاح وزیر صمت تحمیل هزینه‌های جدید به جامعه و اقتصاد کشور است


تهران- ایرنا- قائم مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به گام‌های مثبت وزیر صمت در بخش صنعت و معدن، استیضاح وزیر صمت را تحمیل هزینه‌های جدید به کشور دانست و گفت: حل مشکلات حوزه صنعت و بازار خودرو، تغییر در وزارت صمت نیست و انتقاد از وزیر صمت در این شرایط پاک‌کردن صورت مساله است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85094290/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1