استیضاح وزیر صمت به نفع صنعت نیست/ استیضاح التهاب را به بخش صنعت تزریق می‌کند


تهران- ایرنا- دبیر انجمن صوتی و تصویری ایران، استیضاح وزیر صمت را به نفع بخش صنعت کشور ندانست و گفت: استیضاح وزیر در شرایط کنونی، صنعت کشور را دچار زیان خواهد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85085563/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B9-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA