استیضاح وزیر صمت به صلاح نیست


تهران- ایرنا- رئیس خانه صمت مازندران تاکید کرد: اکثر فعالان اقتصادی با وجود کاستی‌هایی که وجود دارد، از استیضاح وزیر استقبال نمی‌کنند و این اقدام را در شرایط موجود به صلاح نمی‌دانند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85087700/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA