استفاده از سموم دوستدار محیط زیست را باید در دستور کار قرار دهیممعاون وزیر جهادکشاورزی با اشاره به اینکه برای حفاظت از منابع خاکی باید استفاده از سموم دوستدار محیط زیست را در دستور کار خود قرار دهیم.گفت: حفاظت از جنگل‌ها حفاظت از خاک است، زیرا جنگل‌ها تولیدکننده‌های اصلی خاک زراعی هستند.

به گزارش ایسنا، علیرضا مهاجر در مراسم روز جهانی خاک با اشاره به این‌که جنگل‌ها زایشگاه اصلی خاک زراعی هستند، گفت: حفظ جنگل‌ها در حقیقت حفظ خاک زراعی است. خاک در جنگل ساخته می‌شود و با باران و سیلاب به دشت‌های پایین دست می‌آید و در اختیار ما قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به اهمیت مدیریت آب در بخش زراعت افزود: حفاظت خاک با استفاده از کشاورزی حفاظتی از  اصول وزارت جهادکشاورزی است. به عبارت دیگر اگر بخواهیم خاک را حفظ کنیم باید اصول کشاورزی حفاظتی را رعایت کنیم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: برای حفاظت از منابع خاکی در کشور باید به سمت استفاده از کودهای شیمیایی سازگار با خاک برویم. از طرفی باید استفاده از سموم دوستدار محیط زیست را در دستور کار خود قرار دهیم.

وی در ادامه تشریح کرد: یکی از اصول ما در محیط زیست استفاده از سموم دوستدار طبیعت است. در این راستا تولید کنندگان داخلی و خارجی اقداماتی انجام داده‌اند که آلودگی خاک در استفاده از سموم را به حداقل برسانیم.

مهاجر در بخش دیگری از صحبت‌هایش درخواست کرد که در بحث جهش تولید در دیمزارها و کشاورزی حفاظتی همه استان‌ها همراه باشند.

وی همچنین در پایان گفت: همچنین امیدواریم با اجرای الگوی کشت بتوانیم از خاک بیشتری حفاظت کنیم.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401091409251/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%85%D9%88%D9%85-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85