استفاده از توان دانش‌آموختگان دانشکده‌های فنی در صنایع استان بوشهر


بوشهر- ایرنا- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر گفت: یکی از مهمترین برنامه‌های مدیریت ارشد این استان، استفاده از توان علمی و فنی دانش‌آموختگان دانشکده‌های فنی در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و نیروگاه اتمی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85127814/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86