استحصال ماهی خاویاری برای اولین بار در پل‌دختر

با حضور وزیر جهاد کشاورزی، استاندار لرستان، نماینده مردم پلدختر در مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، مدیرکل شیلات و دیگر مدیران اجرایی برای اولین بار ماهی خاویار در پل‌دختر استحصال شد.

مالک پروژه خاطرنشان کرد: برای اولین بار امروز استحصال ماهی خاویاری در شهرستان پلدختر انجام شد.

در این رابطه جباری، مالک پرورش ماهی خاویار در حاشیه بازدید وزیر جهاد کشاورزی از این پروژه، اظهار کرد: این مجموعه در مساحتی بالغ بر پنج هکتار در منطقه چم‌گز مشغول فعالیت است.

جباری سرمایه گذاری انجام شده در پروژه را ۲۵ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: اشتغال ناشی از فعالیت پروژه ۸۷ نفر به طور مستقیم است.

وی افزود: ظرفیت تولید مجموعه ۶۰۰ تن گوشت و ۲۵ تن‌ خاویار است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/00062138206/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%84-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1

ایسنا/لرستان مالک پروژه ماهی خاویار پلدختر گفت: برای اولین بار امروز استحصال ماهی خاویاری در این شهرستان انجام شد.