استاندار : ۷۸ پهنه گازی در هرمزگان شناسایی شد


بندرعباس – ایرنا – استاندار هرمزگان گفت: ۷۸ پهنه گازی جدید در حوزه تامین پایدار انرژی در استان شناسایی شد که از این تعداد ۱۰ پهنه به گاز رسیده‌ است و در بقیه پهنه‌ها نیز اکتشاف ادامه دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85161218/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DB%B7%DB%B8-%D9%BE%D9%87%D9%86%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF