استاندار کردستان : تولید واشتغال با تصویب شهرک صنعتی بزرگ کردستان رونق می یابد


سنندج- ایرنا- استاندار کردستان گفت: تصویب شهرک صنعتی بزرگ کردستان با ۷۱۳ هکتار زمین در جلسه هیات دولت گام دیگر دولت سیزدهم برای رونق تولید و اشتغال در این استان است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85038842/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86