استاندار: فعالیت‌های بنیاد مستعضفان برای کمک به اشتغالزایی کرمانشاه بیشتر می‌شود


کرمانشاه – ایرنا – استاندار کرمانشاه با بیان اینکه فعالیت‌های بنیاد مستعضفان برای کمک به اشتغالزایی استان بیشتر از گذشته می‌شود، گفت: ایجاد اشتغال، سرمایه‌گذاری و افزایش تولید از برنامه‌های مهم و راهبردی در کرمانشاه است که این مسیر با جدیت دنبال می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85126089/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B6%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87