استاندار: زنجیره ارزش فرش در کردستان احیا شود


سنندج-ایرنا- استاندار کردستان گفت: یکی از کارهایی که با جدیت مورد توجه قرار گیرد احیای زنجیره فرش در استان است و دستگاه‌ها و نهادهای متولی باید این مهم را مورد توجه قرار دهند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85133435/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7-%D8%B4%D9%88%D8%AF