استاندار: استان مرکزی در اجرای سند تحول بخش معدن عقب است


اراک – ایرنا – استاندار مرکزی گفت: این استان در اجرای سند تحول بخش معدن و صنایع معدنی عقب است و اصلاح این شرایط باید هر زودتر کلید بخورد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85160993/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA