اسامی ۲۲ بانک برای ثبت‌نام خودروهای وارداتی اعلام شد


تهران- ایرنا- وزارت صنعت، معدن و تجارت فهرست اسامی ۲۲ بانک را برای ثبت نام خودروهای وارداتی اعلام کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85041914/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DB%B2%DB%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF