ارزش صادرات غیرنفتی در چهارماه نخست امسال به بیش از ۱۷ میلیارد دلار رسید

ارزش صادرات غیرنفتی در چهارماه نخست امسال به بیش از ۱۷ میلیارد دلار رسید

«‏ارزش صادرات غیرنفتی در چهارماهه ابتدایی امسال به ۱۷ میلیارد و ۲۴۰میلیون دلار رسید که نسبت به چهارماه نخست سال قبل، ۲۲ درصد رشد داشته است.
از ابتدای امسال حدود ۴میلیارد دلار هم از صادرات گاز وصول درآمد داشته‌ایم که معادل کل وصول درآمد گاز در ۱۴۰۰ است.»

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401050605023/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF

به گزارش ایسنا، علی بهادری جهرمی در حساب کاربری خود در توییتر نوشت:

سخنگوی دولت با ارائه آمار صادرات غیرنفتی در چهارماهه ابتدایی سال گفت: این میزان به ۱۷ میلیارد و ۲۴۰میلیون دلار رسید که نسبت به چهارماه نخست سال قبل، ۲۲ درصد رشد داشته است.