ارزش ذخایر برجای کشف شده توسط ایمیدرو ۲۸ میلیارد دلار است


تهران- ایرنا- معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، ارزش ذخایر برجا و قطعی شده معدنی اکتشاف شده توسط ایمیدرو و شرکت های تابعه در سراسر کشور را ۲۸ میلیارد دلار برشمرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85042968/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%B0%D8%AE%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88-%DB%B2%DB%B8-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA